Major Giving Officer

 • Location:
 • Salary:
  negotiable / YEAR
 • Job type:
  FULL_TIME
 • Posted:
  6 months ago
 • Category:
 • Deadline:
  20/10/2023

JOB DESCRIPTION

Detail of Advert -DBV-09-23-8113

Major Giving Officer

Country: Belgium

Location: Bruxelles

Starting date: 06/11/2023

Duration of the mission: Gewenste startdatum: zo snel mogelijk

Closing date for applications: 20/10/2023

Posting reference: -DBV-09-23-8113

CONTEXT :

“Verontwaardigd over het onrecht dat personen met een handicap en andere kwetsbare mensen meemaken, streven wij naar een solidaire en inclusieve wereld waar alle verschillen ons verrijken en iedereen menswaardig kan leven.”

Handicap International (HI) is een internationale hulporganisatie die onafhankelijk en onpartijdig tussenkomt in situaties van armoede en uitsluiting, bij conflicten en natuurrampen. Onze organisatie getuigt en onderneemt actie voor personen met een handicap en andere personen in een kwetsbare situatie. Het is onze missie om aan hun basisbehoeften tegemoet te komen, hun leefomstandigheden te verbeteren en respect te promoten voor hun waardigheid en hun fundamentele rechten.

Wij zijn sterk overtuigd van het belang van inclusie en diversiteit binnen onze organisatie. Daarom zetten wij in op een beleid om de integratie van personen met een handicap binnen ons team te bevorderen. Gelieve aan te geven als u specifieke voorzieningen nodig heeft, ook voor uw deelname aan de sollicitatieprocedure.

CONTEXT:

Het team Communicatie & Fondsenwerving van Handicap International België bestaat uit 14 personen. Ze hebben als opdracht het Belgische publiek, de instellingen, de media en de donateurs te informeren over het werk van Handicap International en de waarden die de organisatie verdedigt. Het team werft ook privéfondsen om de sociale missie van Handicap International mogelijk te maken.

HI is momenteel op zoek naar haar toekomstige Major Giving Officer, wiens belangrijkste taak zal zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van private fondsenwerving via het zoeken van nieuw partners zoals stichtingen, bedrijven en andere donoren, het ondersteunen van deze partners en het onderhouden van een directe en persoonlijke relatie met deze partners.

DESCRIPTION :

VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Tot je verantwoordelijkheden behoren:

Het voorstellen, definiëren en implementeren van een nieuwe strategie voor het bereiken van verschillende doelgroepen:
• Je definieert en ontwikkelt aangepaste donor journeys, evenals een actieplan om de doelgroep op de juiste manier te bereiken en te fideliseren via evenementen, communicatie, enz.
• Je engageert interne en externe betrokkenen bij het project: campagnecomité, ambassadeurs, bestuursleden, management, etc.

Mogelijke doelgroepen identificeren:
• Je analyseert de interne database om ‘high potentials’ te identificeren.
• Je gebruikt externe tools om prospects te identificeren (filantropen, bedrijven, stichtingen, enz.).

Ontwikkelen en uitbouwen van relaties met donatoren met een groot geefpotentieel:
• Je ontwikkelt een strategisch plan van aanpak voor de werving en het behoud van major donors.
• Je bouwt nieuwe en bestaande relaties uit via persoonlijke ontmoetingen en netwerkevenementen.
• Je ziet toe op de naleving van wederzijdse verplichtingen (projectvoortgang, rapportage, communicatie, enz.).

PROFIL:

Je hebt een hoger diploma in financiën, politieke wetenschappen of communicatie en je hebt minstens 5 jaar ervaring in fondsenwerving gerelateerd met stichtingen, bedrijven, of individuele donors. Je staat bekend om je charisma en vlotte omgang met anderen. Je bent creatief, flexibel, autonoom en toegewijd. Je hebt een relevant netwerk, bent sterk in relatieopbouw en het onderhouden ervan. Je spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Frans.

LANGUAGE(S):

SPECIFICS :

CONDITIONS:

VOORWAARDEN:
• Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
• Het salaris en andere secundaire arbeidsvoorwaarden worden besproken tijdens het HR-gesprek. Vermeld uw salarisverwachtingen in uw sollicitatiebrief.

SOLLICITEREN :
Stuur je CV en motivatiebrief naar Thibault Conrotte ([email protected]), Fundraising Manager, met als referentie “Major Giving Officer”.

This job has expired.