DRC Integration søger Regionskonsulent på frivilligområdet til Region Nordjylland

JOB DESCRIPTION

DRC Dansk Flygtningehjælp organiserer frivilligt integrationsarbejde over hele Danmark, hvor mere end 6.000 frivillige står for aktiviteter, der skal give flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund mulighed for at tage aktiv del i det danske samfund gennem adgang til netværk, sprog og rådgivning. Det frivillige arbejde er organiseret omkring 5 regioner med regionskonsulenter i hver region. Regionskonsulenterne har ansvaret for at skabe rammer for og understøtte og udvikle frivilligt engagement i det lokale flygtningearbejde. I samarbejde med frivillige og flygtninge samt lokale foreninger, organisationer og myndigheder medvirker konsulenten samtidig til at styrke lokalsamfundets viden om og engagement i flygtningesagen.

DRC Dansk Flygtningehjælp søger aktuelt en regional konsulent til Region Nordjylland. Regionskonsulenten refererer til chefen for Frivillig og er organisatorisk forankret i DRC Integration. Regionskonsulenten indgår i et landsdækkende fagligt netværk med de øvrige regionale konsulenter og medarbejdere på DRC Dansk Flygtningehjælps hovedkontor i København.

Dine opgaver

 • Rådgive og vejlede frivillige koordinatorer i forhold til organisering af indsatsen, så den så vidt muligt bliver organisatorisk selvkørende.
 • Støtte frivillige gennem kompetenceudvikling.
 • Styrke frivilliggrupper til at varetage rekruttering, fundraising, regnskab og budgettering og andre lignende organisatoriske opgaver.
 • Varetage administrative opgaver, herunder ansvar for budgetlægning og -opfølgning samt regnskab.
 • Formidle et bredt samarbejde omkring det frivillige integrationsarbejde, dvs. mellem flygtninge og frivillige, mellem frivillige indbyrdes, til flygtningenes egne foreninger, til kommuner og øvrige lokale institutioner, til foreninger og andre frivilligorganisationer.

Din profil

 • Du har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund
 • Erfaring med flygtninge- og integrationsområdet
 • Gerne erfaring med samarbejde med kommuner og andre lokale civilsamfundsaktører
 • Gerne erhvervserfaring fra lignende civilsamfundsorganisationer eller kommuner
 • God og praksisbaseret viden om involvering af civilsamfundet
 • Dokumenteret eget frivilligt arbejde
 • Gode samarbejdsevner, men også lyst til og erfaring med at arbejde meget selvstændigt
 • Dygtig til skriftlig kommunikation
 • Erfaring med mundtlig formidling til små og større forsamlinger
 • Erfaring med at skabe og koordinere større arrangementer, workshops og events
 • Det er en fordel, men ikke et krav, at kunne tale fx arabisk, ukrainsk eller andet relevant sprog
 • Kørekort og gerne adgang til bil

Vi tilbyder

En inspirerende og aktiv arbejdsplads med fagligt dygtige kollegaer. Vores team er præget af åbenhed, fleksibilitet, selvstændighed og medindflydelse.

Tiltrædelse og vilkår

 • Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Der kan forekomme opgaver om aftenen og i weekenderne og der må forventes rejseaktivitet i hele Region Nordjylland.
 • Stillingen er tidsubegrænset
 • Tiltrædelse 1. maj 2023
 • Arbejdssted er Olof Palmes Allé 35, Aarhus eller muligvis Aalborg
 • Løn og ansættelsesforhold fastsættes efter overenskomst mellem DRC Dansk Flygtningehjælp og AC på fuldmægtig-niveau.

Ansøgning og CV

Din ansøgning og CV skal være os i hænde senest torsdag den 23. marts 2023. Vi afholder samtaler tirsdag den 28. marts 2023 hos DRC Dansk Flygtningehjælp, Olof Palmes Allé 35, Aarhus.

Ansøgningsproces

Stillingen kan kun søges online via linket her på siden eller på www.flygtning.dk under Ledige Stillinger. Du er velkommen til at kontakte chef for Frivillig i DRC Integration Lone Tinor-Centi på e-mail lone.tinor-centi@drc.ngo eller telefon 4018 0632.

DRC Dansk Flygtningehjælp ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede at søge uanset alder, køn, religion, handikap eller etnisk baggrund.

DRC Dansk Flygtningehjælp er en privat humanitær samarbejdsorganisation, der bistår med løsninger på flygtningeområdet såvel internationalt som nationalt, vejleder i asylspørgsmål og samarbejder med frivillige i lokalsamfundet.